”Flickorna” tar plats

En väldig kran finns i dagarna på Arenatorget invid Tele 2 Arena. Konstnären Cilla Ramnek och hennes medarbetare gör om Klöverns betonggrå skorsten till Stockholms förmodligen största muralmålning, 800 kvm. 

Med 400 liter gul färg läggs grunden till verket ”Flickorna” som utgörs av rosa rosetter mot en gul bakgrund. Skorstenen är cirka 40 m hög med en omkrets på 20 m. Klövern arbetar medvetet med att utveckla Söderstaden och vill se en dynamisk och tillgänglig miljö för alla som vistas i området. 

– Vi vill skapa mervärden för besökarna och tror att den här typen av projekt levandegör området och gör folk nyfikna och mer benägna att befolka platsen, säger Rutger Arnhult, vd på Klövern.

Fyra konstnärer har under våren skissat på uppdraget att måla skorstenen: flesh031, Hello Banana, Jakob Ojanen och Cilla Ramnek. Samtliga skisser ställs ut i närliggande köpcenter Globen shopping och kan beskådas till och med 20 juni. Det vinnande förslaget togs fram av Cilla Ramnek, som målar på plats fram till och med 17 juni. 

– Jag tycker det är hög tid att rosetter tar plats i stadsmiljön. Motivet har konstnärlig bärighet i kraft av sin laddning. Flickornas mytologiska sagovärld och estetik representeras allt för sällan i offentlig miljö, säger konstnären.

– Det är med glädje jag tittar upp på Cilla Ramneks rosa monumentala rosettdröm. Ett härligt inslag i en urban miljö som vanligtvis förknippas med svett och fotboll, tycker Mårten Castenfors.

– Konst i det offentliga rummet tillgängliggör kulturen för fler invånare och besökare i staden, därför är det så angeläget. Gatukonst, graffiti och muraler kan ta så oerhört många olika uttryck och äntligen finns möjlighet att låta Stockholm visa på detta, säger kulturborgarrådet Emilia Bjuggren.

Cilla Ramnek (f. 1959) utbildades vid Konstfack i Stockholm och arbetar med gränsöverskridande konstverk i många olika material, färg och form står i fokus. Hon har ställt ut separat och i grupputställningar samt arbetat i flera offentliga miljöer.


Invigning: 20 juni kl. 16

Plats: Tele 2 Arena, Arenatorget

Projektledare: Frida Cornell / Stockholm konst
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer