Blazing a Trail

Verkstitel: Blazing a Trail
Konstnär: David Svensson
Plats: Kassörsgränd - mellan Johanneshovsv. och station Linde
Fotograf: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Blazing a Trail

Blazing a Trail

Blazing a Trail
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer