En inblick i arbetet bakom konstsamlingen

Många har hört talas om enprocentsregeln och att Stockholm konst arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten. Det är till exempel svårt att missa när två blå jättar plötsligt flyttar in i Vårberg, som i fallet med den konstnärliga gestaltningen Vårbergs jättar av Xavier Veilhan. Något som är mindre känt är att Stockholm konst också ansvarar för stadens konstsamling. Kanske framstår en målning i en skolmatsal som en naturlig del av skolan, lite som om den alltid hängt där. I själva verket ligger ett omsorgsfullt och ständigt pågående arbete bakom utplacering och vård av konstsamlingen. I den här artikeln beskrivs hur det arbetet går till och vilka uppgifter som är förenade med uppdraget.

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling, vars syfte är att placeras i stadens skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden samt i övriga förvaltningslokaler. Konstsamlingen finns utplacerad över hela Stockholm och ses dagligen av tiotusentals stockholmare. Alla Stockholms kommunalt finansierade verksamheter kan ansöka om lån ur samlingen till sin arbetsplats.

Unga Berättar, som är en del av Kulturskolan, är ett exempel på en verksamhet som nyligen har lånat flera verk ur samlingen. Peter Jeppson som är projektledare och pedagog beskriver hur lokalerna upplevs med den nya konsten:

­­­–Vi har renoverat kontoret och arbetat med vår egen konst, skapad av ungdomar, i ganska stor utsträckning. Vår konst kretsar främst kring offentliga gestaltningar och vi tyckte därför att det skulle vara kul att blanda detta med annan konst, som oljemåleri och skulptur. Samspelet blev jättebra och våra lokaler blev helt enkelt ännu finare. Vår verksamhet har mycket pedagogik i sig och därför var det viktigt att få in det figurativa i konsten som visar på olika typer av aktiviteter. Vidare kändes det relevant med en bredd i teknik och material, för att inspirera besökare och oss själva, då vi ständigt söker nya uttrycksformer och material.

Efter att en ansökan från till exempel Unga Berättar har tagits emot, behandlas ärendet av Stockholm konsts konstintendenter. Intendenten är den som tar fram konstkollektionen med hänsyn till önskemål, eventuella behov samt lokalens förutsättningar. Allt detta diskuteras tillsammans med projektgruppen som består av representanter från verksamheten. Urvalet av konst kan därefter påbörjas. En kollektion kan utgå från en specifik idé eller ett tema men lika vanligt är att urvalet av konst sker mer fritt utifrån det som beslutats tillsammans med projektgruppen.

Andreas Nordh Hansson, en av Stockholm konsts intendenter, har under en tid arbetat med en kollektion till Anna Whitlocks gymnasium.

–Här har vi främst fokuserat på och velat lyfta kvinnliga konstnärskap. Anna Whitlock var nämligen en av de starkaste rösterna för kvinnlig rösträtt. I urvalet ingick till exempel ett verk av Siri Ratshman, som även gick på Whitlockska skolan under tidigt 1900-tal. Med tanke på skolans designinriktning har vi även plockat fram verk och skisser som gestaltar processer och tekniker.

En del av det dagliga arbetet i magasinet är fotografering av allt som ingår i samlingen. Innan ett verk placeras ut undersöks det även av en av Stockholm konsts konservatorer i konserveringsateljén. Vid behov ramas verket om av rammakaren och en översyn av upphängningsanordningen görs av Stockholm konsts konsthanterare.På överenskommet datum placeras konstverken ut hos verksamheten av en konsthanterare under ledning av konstintendenten. Samtliga konstverk förankras för att minska risken för stöld och skador.

En målning av John Jon-And befinner sig för närvarande i konserveringsateljén. Den föreställer slussen i Trollhättan som öppnas för en båt. En dam med ett parasoll i handen står vid vattnet och betraktar händelsen. Konservatorn Ann Olsson berättar om hur hon går tillväga när hon får in en målning som den här i ateljén:

–Det första man gör är att fastlägga färgskikt som har bristfällig vidhäftning, först efter detta börjar man ytligt rengöra målningen. Bortfallen kittas, vilket innebär att färgskiktet rekonstrueras där det fallit bort och efter detta sker eventuell retuschering. Konservering och restaurering av målningar sker alltid med stor försiktighet och med minsta möjliga ingrepp strävar man efter att bibehålla konstnärens intention och inte förändra målningens ursprungliga uttryck.

Det här är ett av många verk som sköts om i ateljén och som så småningom kommer att få en passande plats. Varje år placerar Stockholm konst ut ca 1200 konstverk ur Stockholms stads konstsamling. Även om inte alla känner till hur processen bakom ser ut, så har erfarenheten gång på gång visat att konsten bidrar till en bättre arbetsmiljö och inspirerar till reflektion.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer