En plats i Eurpa

Konstnärerna Erik Pauser och Cecilia Parsberg har tillsammans med arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar skapat en konstnärlig gestaltning som speglar sprickor i det moderna samhället. Filmskulpturen startar sin resa under en vecka på Odenplan i Stockholm för att fortsätta på andra offentliga platser i storstäder.

Filmskulpturen Huset skildrar hemlöshet – en oönskad verklighet för alltför många. Skulpturen har formen av ett hus som håller på att sjunka ner i marken. Undersidan består av en LED-skärm där kortfilmen En plats i Europaprojiceras. Den handlar om en undanskymd plats i en storstad. En plats som har blivit ett hem för arbetssökande migranter, som fallit mellan stolarna i den europeiska fria rörligheten. Berättaren är Thomas som under tre år har haft sin sovplats under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva
ett värdigt liv.

På ett drabbande sätt fångar konstverket viktiga frågor kring migration och grundläggande mänskliga rättigheter som påverkas av den globala politiken. Beror en människas utsatthet på individens eller samhällets misslyckanden? Verkets kraftfulla formspråk hämtar sin styrka i den sofistikerat enkla arkitektoniska formen och filmens gripande, dokumentära innehåll. En brutal verklighet är här ett sprängstoff för konsten som speglar samhällsaktuella ämnen och synliggör sprickor i sociala konstruktioner. Det är konsten som bränner till och som aldrig vänder blicken från de mest komplexa frågorna.

Filmen En plats i Europa av Cecilia Parsberg och Erik Pauser ingår i dokumentärserien RÖST, en satsning av Svenska Filminstitutet, SVT och Folkets Bio. Produktionen har fått stöd av Konstnärsnämnden och Kulturbryggan. Den har bland annat visats i Almedalen, på skolbio och filmfestivaler i Sverige och internationellt.

Cecilia Parsberg, född 1963, är konstnär och filosofie doktor i Fri konst. Hennes avhandling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige (2016), som består av texter, bilder och filmer, ställer frågor kring hur de tiggande människorna och givarna ingår i en social interaktion och hur de relaterar till varandra. Parsbergs konstnärskap kretsar kring angelägna sociala, politiska och existentiella frågor och undersöker brännpunkter i samhället. Hennes konst har visats på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm, Tate i London och andra museer.

Erik Pauser, född 1957, är filmskapare, producent och konstnär. Pausers dokumentärfilmer skildrar ofta samhällsfrågor. Han har gjort flera filmer om krig och dess konsekvenser. Hans senaste dokumentär The Borneo Case har visats i fler än 50 länder. Hans filminstallationer har visats på museer och gallerier i Sverige och utomlands. Filmerna har vunnit en rad priser på internationella filmfestivaler.

Haval Murad, född 1983, är byggnadsingenjör och arkitekt utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han är grundare av arkitektkontoret Detail Group som arbetar med hållbar stadsutveckling ur ett tvärdisciplinärt perspektiv. Murads arbete spänner över ett brett fält och berör frågor i gränslandet mellan arkitektur, konstnärskap, politik och samhällsutveckling.

David Martinez Escobar, född 1983, är arkitekt utbildad i Mexiko och Sverige. Martinez har specialiserat sig i Design for Sustainable Developmentpå Chalmers Tekniska Högskola. Han är partner på arkitektkontoret Detail Group och har under sina 10 år som arkitekt fokuserat på hållbarhetsfrågor inom samhällsutvecklingen och rollen som arkitekt.

Välkommen till invigning torsdag 8 november kl. 11 på Odenplan i Stockholm.
Liljevalchs chef Mårten Castenfors inviger och berättar om verket. Stockholm konsts chef Stefan Hagdahl och konstnärerna är på plats. 

Vernissage torsdag 8 november kl. 19.

Verket visas 8–15 november. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer