Förbindelsemaskinen – en ny gestaltning på förskolan Fiberpennan

Jenny Berntsson arbetar med skulptur och teckning, ofta med utgångspunkt i platser, situationer och material. Hennes intresse för konstpedagogik riktad mot barn är inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, vars grundidé är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Detta avspeglas även i Jenny Berntssons konst och verksamhet.

Åt förskolan Fiberpennan har Jenny Berntsson skapat Förbindelsemaskinen – en konstnärlig gestaltning som består av fem skulpturer, alla placerade på förskolans gård. Varje skulptur fick formen av ett podium. De anspråkslöst eleganta, nästan rena formerna refererar till konsthistorien och samtidigt till socialt engagerad konst. Podier används traditionellt som ”bärare” av konsten, något sekundärt, som ramen för en målning. Jenny Berntsson gör dock podierna till konsten själv och ger dem konstens upphöjda status. Hennes inbjudande och sittvänliga skulpturer aktiveras också av platsens användare – barn, personal och besökare får använda dem till utställningar, pedagogiska övningar och som sittplatser.

Syftet med gestaltningen är att vända och vrida på begreppen och rikta våra blickar mot det som vi brukar förbise. Verket utmanar förhållandet mellan högt och lågt, mellan konst och dess inramning.

I samband med invigningen aktiverades gestaltningen genom fem träskulpturer. Under performancen Play målades skulpturerna av fem deltagare. Dessa mobila verk placerades sen på podierna och blev ”den första utställningen”, som framöver skulle ersättas av barnens egna alster. Träskulpturerna var inspirerade av bl.a. en trädocka i Katarina Taikons böcker om Katitzi samt de leksaker som skapades under en workshop som Jenny Berntsson hade hållit för föräldrar från Somalia på förskolan Torget i Rinkeby.

Jenny Berntsson, född 1978, utbildades vid Örebro Konstskola och har masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2016 arbetar hon som konstnärlig ledare i förskolan Troget i Rinkeby. Verksamheten är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Berntsson är även verksam i Rinkeby Urban Studio (RUS). 

Konstverket invigdes 18 oktober 2019. 

Plats: Fastlagsvägen 68, Midsommarkransen
Beställare: Sisab
Konstnär: Jenny Berntsson
Titel: Förbindelsemaskinen
Material: Finbetong, älvsdalskvartsit, brons, trä
Konstprojektledare: Dan Wirén
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer