Fredrik Wretmans skulptur i Östermalmshallen

Östermalms saluhall med anslutande fastighet har under de senaste åren genomgått en stor omvandling. Saluplatsens ursprungliga stjärnformade plan och originalentrén från Nybrogatan har återställts. För dessa anrika byggnader har tre konstnärer, Leontine Arvidsson, Jens Fänge och Fredrik Wretman, skapat var sin konstnärlig gestaltning. Verken kommer att invigas under våren. Först ut är Fredrik Wretmans skulptur Up, up and away.

 

Saluhallen uppfördes 1888 och har bevarat sin funktion sedan dess. För ritningarna stod arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin. Fastigheten har ett synnerligen stort konsthistoriskt värde. Under årens lopp har Östermalmshallen gått igenom några renoveringar. Den senaste, som pågått 2016–2020, kan sammanfattas som en möjlighet att förbättra funktionaliteten och återskapa dolda kulturhistoriska kvaliteter.

Saluhallens huvudentré finns i hörnet Nybrogatan–Humlegårdsgatan. Tornhuven på fasaden mot Östermalmstorg kröns av Mercurius hjälm. Mercurius, som enligt mytologin var romersk gud och hade sin motsvarighet i grekernas Hermes, var skyddspatron för handel och köpmän. Traditionellt avbildades han ofta med bevingad hjälm och bevingade sandaler som påminde om hans kvickhet och förmåga att nå ut till många.

De klassiska referenserna är utgångspunkten för Fredrik Wretmans monumentala bronsskulptur Up, up and away. Verket, som är 3 meter högt, föreställer ett ben i språnget. Genom sin placering i huvudentrén korresponderar det med symbolerna på hörntornet. Med mäktig konkretion i det figurativa formspråket fångar Wretman träffsäkert den rörelse och energi som präglar samlingsplatser som saluhallar och torg.

Fredrik Wretman, född 1953, utbildades vid Gerlesborgsskolan 1972–1975, ABF:s konstskola 1975–1976 och Kungl. Konsthögskolan 1980–1985. Sedan 1980-talet har hans konst pendlat mellan monumentala och små format, mellan storskaliga installationer och intima skulpturer. Teknik och material har skiftat, medan en tyst skönhet och ett poetiskt anslag alltid har varit centrala i Wretmans skapande. Hans verk frammanar ofta frågor kring speglingar, relationer mellan original och kopia och tvingar till självreflektion. Wretman har en mängd uppmärksammade utställningar och offentliga gestaltningar på sin meritlista. Han har även varit tf. professor på Kungl. Konsthögskolan och på Konstfack i Stockholm.

Invigning: 5 mars, kl. 11.00

Plats: Östermalms saluhall, Östermalmstorg, Stockholm

Konstprojektledare: Dan Wirén
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer