Hubben

Stad: Västerängsvägen, Älvsjö
Konstnär: Maria Friberg
Titel: Hubben
Projektnamn: Västerängshallen/Johan Skytteskolan
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Hubben

Hubben

Hubben
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer