Invigning av upprustade Telefonplan

Telefonplan är ett spännande och expansivt område där det händer mycket. Torget förändras och får ett lyft tack vare ett konstruktivt samverkansprojekt, där bland annat Stockholm konst medverkar.

 

Utgångspunkten var ett något bedagat torg i ytterstaden, en sliten skönhet med en torrlagd damm och däri en vilsen skulptur. Visionen var ett möjligt samverkansprojekt i det lilla.

På initiativ av Industricentralen, den privata fastighetsägaren till huset invid torget, samlades Stockholms stads trafikkontor, Stockholm konst, Stadsmuseet och fastighetsägaren. Ett beslut togs att med gemensamma ansträngningar och delat ansvar renovera torget.

Projektet har pågått under drygt ett år. Resultatet har blivit ny markbeläggning och belysning och därtill en ny pumpanläggning i fastighetsägarens källare. Dessutom har skulpturen renoverats och konstfulla bänkar i alm runt skulpturdammen har tillförts till fromma för torgets besökare.

Stockholm konst tackar alla för ett konstruktivt projekt: Trafikkontoret, Infrastruktur/Stadsmiljö, Stadsmuseet, Carl Hirsch, Industricentralen, Karolina Keyzer, OKK, Tjalle på Globen Tak och Fastighetsvård, Peter Öberg, Skå Entreprenad, Magnus Svinhufvud,Kapa produktion AB, Jörgen Ekner, Ambolt Smide, Patrik Rova från Omexom och David Zinders från Infrakonsult. Ett speciellt tack till Markus Nilsson.

Välkommen till invigning!
Dag: Torsdag 9 maj 2019
Tid: Kl. 12.00
Plats: Telefonplan, Midsommarkransen. Närmaste tunnelbanestation är Telefonplan.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) inviger till trumpetfanfarer. Mårten Castenfors, chef Liljevalchs och konstprojektledare, Stockholm konsts chef Stefan Hagdahl och representanter från Trafikkontoret, Stadsmuseet samt fastighetsägaren Industricentralen är på plats. Traditionsenligt bjuds det på varm korv. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer