Jättar blev vinnare i Vårberg

Nu är tävlingen Art Competition Vårberg avgjord! Vinnare är den franske konstnären Xavier Veilhan med förslaget Vårbergs jättar. Här kan du ladda ner och läsa juryns utlåtande om alla fem förslagen.

"Vårbergs jättar är ett visuellt slagkraftigt förslag som går att möta med kroppen och som etsar sig fast i medvetandet hos betraktaren. Det är lekfullt och har samtidigt en tyngd och tidlös närvaro", säger juryn i sitt utlåtande och fortsätter: "Med gestaltningen kan fler naturliga mötesplatser uppstå i Vårberg och existerande kvaliteter förstärkas. Verket har potential att bli ett oföränderligt riktmärke i en miljö som ska genomgå kraftiga omdaningar."

I samband med stadens stora stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen har Stockholms stad avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk av högsta kvalitet i Vårberg. Tävlingen utlystes internationellt hösten 2017 och fem konstnärer bjöds in att skissa våren 2018. En jury valde sedan ut vinnaren. Tävlingen är Stockholms stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning. Vårbergs jättar beräknas vara på plats i oktober 2020.

Xavier Veilhan (f 1963) är en av den internationella konstvärldens mest etablerade och erkända konstnärer. Han har sedan debuten på 1990-talet arbetat med storskaliga installationer där han utforskar världen omkring oss genom att ständigt växla mellan det illusoriska och det verkliga. I sina arbeten konfronterar han publiken med skalförskjutningar, stiliserade och förvrängda objekt eller visuella effekter som sätter seendet på prov och får oss att ifrågasätta vad det egentligen är vi ser.

Veilhan representerade Frankrike på Venedigbiennalen 2017. Han har sedan tidigare två mindre offentliga gestaltningar i Sverige och samarbetar med Stockholmsgalleriet Andréhn-Schiptjenko.

Juryns sammansättning:
• Mårten Castenfors, chef Stockholm konst och Liljevalchs konsthall (juryns ordförande)
• Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, projektchef Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret
• Ernst Billgren, konstnär
• Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst
• Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret
• Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna museet
• Anita Pitcher, konstnär, Vårberg
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer