Jättarna intar Vårberg

Två gigantiska konstverk håller på att ta form i Vårberg. Det handlar om två jättar i ljusblå betong som utgör Stockholms stads stora satsning på offentlig konst i Skärholmen.

På den stora gräsmattan, Pelousen, nedanför sjukhemmet i Vårberg håller ett gigantiskt konstverk föreställande en sovande ljusblå jätte på att uppföras. Ett hundratal meter därifrån, i Stråkparken, uppförs en annan något mindre skulptur i form av en sittande jätte. Konstverken består tillsammans av 89 stora himmelsblå cementblock som monteras block för block till färdiga skulpturer. De största blocken väger sex ton styck.

– Det är det största offentliga konstverk i Stockholms konst historia som tar form, det är mäktigt, säger kurator och projektledare Frida Cornell på Stockholm konst.

Invigs i oktober

I oktober ska konstverken vara färdigmonterade för invigning. Då kommer de boende i Vårberg få stifta bekantskap med sina jättar.
– Konstverket ska tala till en bred publik, vara hållbart och finnas på plats under många år framöver. Generationer av vårbergsbor ska kunna ha en relation till jättarna genom hela livet, säger Frida Cornell.

Att det blev just de blå jättarna beror på att den franske konstnären Xavier Veilhan vann första pris i en av Stockholms stad internationellt utlyst tävling. Xavier Veilhan är en av den internationella konstvärldens mest etablerade och erkända konstnärer. Han har sedan debuten på 1990-talet arbetat med storskaliga installationer där han utforskar världen omkring oss genom att ständigt växla mellan det illusoriska och det verkliga.

Under två år har konstprojektet fördjupats och anpassats till platsen. Skulpturerna ska hålla för att sitta och klättra på. Med den blå färgen vill konstnären spegla himlen och skapa kontrast till markens skiftande färger, grönt gräs på sommaren, vit snö på vintern, beige och mångfärgat på höst och vår.

Utveckling av Skärholmen

I samband med stadens stora stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen har Stockholms stad avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk av högsta kvalitet i Vårberg.
– I och med Fokus Skärholmen utvecklas hela Skärholmen med fler bostäder, parker, skolor och nya mötesplatser. Jag hoppas att konsten ska bidra till Vårbergs identitet och attraktivitet och att jättarna blir en ny mötesplats som uppskattas av många. Jag hälsar Vårbergs jättar välkommen till Skärholmen, säger projektchef Karin Ahlzén, ansvarig för Fokus Skärholmen på exploateringskontoret.

Kontakt Stockholm konst:

Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst
stefan.hagdahl@stockholm.se, 08-508 31 320