Jättarna kommer! BOK #2

I samband med den stora konsttävlingen i Vårberg, som Stockholm konst och Stadslednings-kontoret arrangerar inom ramen för Fokus Skärholmen, genomförs flera tillfälliga konsthändelser under namnet BOK – Barnens Offentliga Konst.

Under maj har eleverna från en klass i årskurs 2 på Söderholmsskolan tillsammans med konstnären och pedagogen Anita Wernström och klassläraren Jessica Svahlin funderat  över vad det innebär att de stora skulpturerna av konstnären Xavier Veilhan kommer på plats hösten 2020. Barnen har skrivit berättelser och brev till jättarna som här visas som affischer. Inne i Vårberg Centrum finns texterna i sin helhet upptapetserade på en av väggarna.

Kontakt:
Frida Cornell, curator och projektledare
frida.cornell@stockholm.se, 08-508 313 36 

Elevernas verk visas t.o.m. 5 september 2019.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer