Konstnärliga gestaltningar för Bobergsskolan

Åsa Stjerna, Helene Billgren och Anders Sletvold Moe har skapat konstnärliga gestaltningar för den nya Bobergsskolan. De olikartade verken håller sig till varsitt formspråk och är helt oberoende av varandra. Naturen som tema binder dem samman.

Bobergsskolan reser sig stolt mitt i ett fascinerande, välbevarat industrilandskap kring gasklockorna i Norra Djurgårdsstaden. De nya lokalerna är till viss del integrerade med gamla byggnader i området. Närmast skolan på den övre skolgården ligger den yngsta gasklockan från 1970-talet – en vit boll på ben som byggs om till kontor. De äldre gasklockorna, 1 och 2, båda i rött tegel, finns i grannskapet och skänker platsen en särskild karaktär. Skolkomplexet består av tre byggnader: A, B och C. Trämaterial varvas här med ljusa ytor och lekfulla färger. Kultur och natur möter varandra.

Stockholm konst har fått i uppdrag att enligt enprocentsregeln berika den nya skolmiljön med konst. Resultatet är tre olikartade, platsspecifika verk.

Åsa Stjerna har skapat Jordens sång, en kontemplativ ljudinstallation vars syfte är att fördjupa elevernas upplevelse av naturen. Ljudverket, som består av parallella klingande skeenden, lockar till ett aktivt lyssnande och väcker tankar kring underjordens gåtfulla ljudlandskap som vi till vardag inte uppmärksammar men som vi ständigt omges av. Genom ett samarbete med Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, skickas kontinuerligt information om olika seismologiska förändringar i hela Sverige till verket, och transformeras till klanger som förändras över tid. Högtalarna är inkapslade i specialdesignade bänkar som är helt integrerade med platsen. Ljuden kan upplevs och intas med hela kroppen.

Åsa Stjerna, född 1970, utbildad inom filosofi och musikvetenskap, studerade bl.a. vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. I sin konst arbetar hon med ljud i det offentliga rummet. Det handlar om erfarenhet av tid och plats, om våra föreställningar kring naturen respektive den urbana miljön och om olika historiska och sociala ämnen som undersöks via olika ljudfenomen.

Naturen som motiv förekommer även i Helene Billgrens Utsmyckning för Mediateket som är en del av Bobergsskolan. Billgren har skapat ett halsband av grankvistar i två rader, som i sitt monumentala format sträcker sig från taket mot golvet. Fönstren integreras i verket och blir ett slags diamanter i den skulpturala kompositionen. Grankvistarna, utformade i järnstänger, varierar i form och längd. Varje gren kläs med bastsnören som skapar ett organiskt intryck. Grankottar, gjutna i brons och bemålade i rött, blått och ockra, förvandlas till granens berlocker.

Helene Billgren, född 1952, utbildades vid Valands konsthögskola. Hon har blivit känd för sitt träffsäkra uttryck. Billgrens konst kretsar ofta kring kvinnor och deras liv, kring kampen med tillvaron och mot stereotyper. Förutom måleri och teckning skapar Helene Billgren fascinerande assemblages.

Anders Sletvold Moe har sina konstnärliga rötter i abstrakt konst som han gärna förbinder med arkitektur. Hans gestaltning för Bobergsskolan knyter an till fasaden i det nybyggda huset B och till det industriella Gasverksområdet. Konstverkets titel Window Reflections (Part 1, Part 2) pekar både mot ordens konkreta och symboliska betydelser. Den monumentala reliefen, som Sletvold Moe placerat på fasaden, har en öppen form och kan uppfattas som en logotyp för skolan. När aluminiumkonstruktionen i vitt och grönt träffas av solljuset skapas fascinerande reflektioner. Den gröna färgen ger också associationer till skolans profil: natur och naturvetenskap.

Samma form som i reliefen återkommer i den betongskulptur som konstnären skapade för nedre skolgården. Som sittplats, lekplats eller ramp kan verket även fungera som en mötesplats för elever. LED-ljuset på undersidan skänker det en särskild atmosfär när det är mörkt ute.

De två verken som bygger på samma form men utifrån två olika perspektiv, utgör en visuell länk mellan den övre och nedre skolgården.

Anders Sletvold Moe, född 1978 i Norge, utbildades vid Konsthögskolan i Malmö. Med starka band till 60- och 70-talets minimalism och konceptkonst skapar Sletvold Moe i ett abstrakt formspråk. Sletvold Moe har skapat ett flertal offentliga gestaltningar i Norge och Sverige och ställer ut flitigt internationellt.

Välkommen till invigning!
Dag: 20 september 2019
Tid: Kl. 13.00
Plats: Bobergsskolan, Småviltsgatan 6, Norra Djurgårdsstaden

Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, inviger. Konstnärerna Åsa Stjerna och Helene Billgren är på plats.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer