Konstpaus #6: Maria Constanza Ferreira

Konstpaus #6 är en tillfällig konstnärlig gestaltning på de stora LED-skärmarna på Kungsgatan, Stureplan och Katarinahissen med konstnären Maria Constanza Ferreira. Tre unika versioner av filmen Crystal Landscapes visas 24 augusti – 8 oktober i olika intervall på de tre skärmarna. Filmerna visas fyra gånger i timmen på samtliga skärmar, mellan reklamen.

Den framgångsrika venezuelanska konstnären Maria Constanza Ferreira har i samarbete med Stockholm konst klippt om sin uppmärksammade film Crystal Landscapes till tre unika varianter för stadens stora LED-skärmar.

Maria Constanza Ferreira arbetar i en mängd olika medier som video, fotografi och installation. Hon har rönt stor uppmärksamhet för sitt arbete med mikro-fotografering och animationer där världar som normalt är för små för ögat att uppfatta – växer fram och kommer till liv. Främst har hon ägnat sig åt så kallad kemisk kristallografi, där man studerar atomstrukturer i solida material och hur kristallina material – där atomerna ordnar sig regelbundet – beter sig. Under 2019/20 hade konstnären även ett unikt Artist-in Recidency på Kahr Research Groups kemilaboratorium som är en del av New York University.

I den meditativa filmen Crystal Landscapes har konstnären använt sig av ett polariserat ljusmikroskop för att avbilda och fånga olika kristallers tillväxtprocess. De mikroskopiska porträtten av kristallina material och hur atomerna ordnar sig speglar naturens pågående processer där t.ex. bergskedjor, öknar, sanddyner eller floder växer fram genom årtusenden. Mikro- och makrokosmos i ett oändligt tidsperspektiv.

– Att se kristaller växa visar hur fantastiskt naturen inordnar sig för att skapa den vackra komplexitet som omger oss. Världen sedd genom kristallografi har utvecklat min kunskap om naturens system och lett till en djupare förståelse för vår livsmiljö, berättar konstnären.

Crystal Landscapes visas i tre unika versioner, klippta och anpassade efter skärmarnas olika förutsättningar och skillnaderna i stadsrummet. Som en påminnelse om vårt beroende av naturen där den, mitt i stadsrummet, kan kännas som mest avlägsen.

Maria Constanza Ferreira (född 1994) är utbildad både inom film och design och är aktuell med flera utställningar, bl.a. på MOXI, Museum ExhibitSanta Barbara i Kalifornien samt GLAS Animation Festival, Berkley, och hon har för närvarande ett Artist-in-Residence på Santa Barbara Center for Art, Science and Technology (SBCAST) i USA.

Under 2021 har Stockholm konst bjudit in sex svenska och internationella konstnärer att visa verk på de stora LED-skärmarna på Kungsgatan, Stureplan och Katarinahissen. Projektet startade i februari 2020 som ett samarbete mellan Stockholm konst, Atracta och Hufvudstaden.

Curators: Frida Cornell & Stefan Otto
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer