Konstpaus #1: Katarina Löfström

Med start i februari 2020 påbörjar Stockholm konst ett samarbete med Atracta och Hufvudstaden. På de stora LED-skärmarna i korsningen Sveavägen 21 och Kungsgatan 42 och på Stureplan visas under hela året nyproducerade verk av inbjudna konstnärer.

Först ut är konstnären Katarina Löfström som visar två verk: Grand Mal, 2020, (3 min.) på Stureplan och Petite Mort, 2020, (3 min.) i korsningen Sveavägen 21 och Kungsgatan 42. I Grand Mal framträder en obestämd formation av pixlar. Stor och vibrerande upplevs den som ett ansikte. Utgångspunkten är flera ansikten av män, som konstnären har abstraherat till en enda anonym fantombild. Den hovrar över oss och i sin dramaturgi påminner den om de bilder som vi är välbekanta med från nyhetssändningar och sociala medier. Ett ansikte som är blurrat för att skydda eller dölja? Vilka berättelser som finns bakom denna bild kan man bara ana.

I Petite Mort förändras fasaden och bokstavligen växer. Organiska former tränger sig lekfullt in i bilden och både gäckar och lockar oss. Plötsligt löses bilden upp, förlorar sig i abstraktion och förleder oss in i medvetandets olika lager.

– Att på det här sättet ta plats mitt i staden med rörlig bild och utvidga rummet för den offentliga konsten känns angeläget och spännande, säger Stefan Hagdahl, chef på Stockholm konst. Vi vill arbeta med starka konstnärskap som förmår bryta av mot det snabba tempot och de kommersiella intrycken i staden. Att fånga upp och kunna komplettera med ett annat budskap till dem som under dygnets alla timmar rör sig i området har stor betydelse.

Katarina Löfström, född 1970, är utbildad vid Konstfack. I sitt arbete utforskar hon konstens inneboende möjlighet att bryta sig loss från det invanda och rationella. Ljus, perception och hur vi väljer att tolka omvärlden är återkommande teman i hennes konstnärskap. Löfström är repre- senterad på Moderna Museet, Neuer Berliner Kuntverein, i Wanås, på biblioteket i Alexandria m.fl. 2019 mottog hon Filmformpriset.

Dag: 14 februari 2020
Tid: Kl. 16.00–18.00
Plats: Invigningen startar kl. 16.00 vid korsningen Sveavägen 21 och Kungsgatan 42 och fortsätter i anslutning till skärmen på Stureplan på Bar Brillo.

Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, inviger tillsammans med konstnären Katarina Löfström. Representanter från Hufvudstaden och Atracta finns på plats.

Visningsperiod: 14 februari – 8 maj, en gång varje heltimme. Under invigningskvällen visas verken utan avbrott kl. 16–19 på båda skärmarna.

Konstprojektledare / curator: Frida Cornell
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer