Konstprojektledare upphandlas

Nu gör Stockholm konst en upphandling av projektledare som kan hålla i de olika konstprojekt som finansieras av enprocentsregeln. Intresserade är välkomna att via Tendsign ge anbud för att delta i upphandlingen av ramavtal.

Upphandling av ramavtal för konstprojektledare till Stockholm konst

Upphandlingen avser att för Stockholm konst täcka behov av konstprojektledare i konstprojekt finansierade av den s.k. enprocentsregeln, som säger att en procent av kostnaden i om-, ny- och tillbyggnadsprojekt i stadens egen regi ska avsättas till konst. Upphandlingen kommer att resultera i att ett ramavtal tecknas med ett antal konstprojektledare. Från ramavtalet kommer Stockholm konst att göra återkommande beställningar från de konstprojektledare som har ingått ramavtal.

Välkommen att lämna anbud senast 12 mars 2018 i det elektroniska upphandlingssystemet TendSign, sök på ”konstprojektledare”. Här finns också all information om upphandlingen. För att få tillgång till systemet krävs en inloggning som man får genom att göra en registrering på www.tendsign.com.

(På bilden Frida Fjellmans Dripping light från 2010, ett enprocentsprojekt från 2010)
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer