Konstvandra med izi.TRAVEL

Upptäck och utforska stadens gemensamma konst via datorn eller i mobilen.

Runt om i Stockholms parker, på gator och torg finns offentlig konst som ägs och förvaltas av Stockholms stad. Somliga passerar du kanske dagligen utan att tänka på vad det är. Medan andra konstverk väcker känslor i dig och kanske betyder något alldeles extra. Det kanske blir en plats som du återvänder till eller som vill veta mer om.

Den här turen sträcker sig från Vita bergen till Rosenlundsparken. Från Vita Bergen till Skatteskrapan leder dig genom både nyare bebyggelse och äldre traditionstyngda kvarter. Den fokuserar på konst som sträcker sig över nästan ett helt sekel: från tidigt 1930-tal till 2020. 

Ladda ner izi.travel-appen eller klicka på länken här för att konstvandra delta via izi.travels hemsida.

Länk till kontsvandring Från Vita Bergen till Skatteskrapan
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer