Medborgarhuset får ett skärp

Kristina Matouschs konst är kaxig och precis. Den gestaltar utan att berätta och den döljer lika mycket som den visar upp. I samband med en omfattande renovering av Medborgarhuset har Matousch skapat en temporär konstnärlig gestaltning på planket som omsluter byggplatsen.

Medborgarhuset i Södermalms hjärta är viktigt för många stockholmare. Byggnaden uppfördes 1936–1939 efter ritningar av Karl Martin Westerberg. I det mångfunktionella huset ryms hörsalar, bibliotek, gymnastiksal och simhall med mera. Fastigheten är markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket signalerar synnerligen stora kulturhistoriska värden. 2016 påbörjades en totalrekonstruktion av Medborgarhuset som ska bli en ännu mer tillgänglig mötesplats för besökande och för dem som arbetar där.

Under renoveringsarbetet har huset omgetts med ett plank som har fått ett dubbelsyfte. Det skyddar byggplatsen och ger utrymme för ett temporärt konstverk. Det konstnärliga uppdraget gick till Kristina Matousch, som även kommer att skapa en ny entré till Medborgarhuset.

Kristina Matouschs formspråk bygger ofta på ytterligheter som det statiska och det dynamiska, det mjuka och det hårda, det synliga och det osynliga. Utifrån denna knivskarpa logik har Matousch skapat ett verk som tydligt markerar gränsen mellan utanför och innanför. Hon har försett planket med ett gigantiskt skärp och ett metallspänne som bär med sig ett löfte inför framtiden när Medborgarhuset öppnar igen. Det uppenbara skyddar något som än så länge döljs. Idémässigt är konstverket ett syskon till det Blixtlås som Matousch skapade för Stortorget i Gävle. Att bruksföremål kan förvandlas till konst har redan surrealisterna och Marcel Duchamp lärt oss det mesta om. Kristina Matouschs konst bygger på den minimalistiska sakligheten och den strama skönhet som finns i enkla föremål, industriella material och återhållsamma färgskalor.

Kristina Matousch (f. 1974 i Kalmar) utbildades vid Nordiska konstskolan i Karleby i Finland och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan debuten år 2000 har hon haft en rad uppmärksammade utställningar och skapat flera offentliga verk.

Invigning av den konstnärliga gestaltningen äger rum den 14 juni kl. 13

Projektledare: Monika Nyström, Stockholm konst

Beställare: Fastighetskontoret 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer