Ljudbänken #5

Ljudbänken fortsätter sin vandring genom Stockholm. Det är dags för femte omgången som pågår mellan 16 september och 28 oktober. Tonsättaren Kim Hedås binder samman då och nu och får oss att på nytt se och höra Fatbursparken.

Ljudbänken är ett ambulerande konstprojekt i samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, ett rum för ljudkonst, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst och musik. Sex svenska och internationella ljudkonstnärer har bjudits in att skapa varsitt platsspecifikt verk. Träet i bänken är återvunnet från sjukdomsangripna almar från Humlegården. Alla ljudfiler till Ljudbänken bevaras för framtiden i det digitala arkivet Arctic World Archive på Svalbard som del av världens kulturarv.

Kim Hedås Visit (2019) 55’ är ett fyrkanaligt elektroakustiskt verk, komponerat specifikt för Ljudbänken och dess placering i Fatbursparken. Verket anknyter till historien på just denna plats där människors aktiviteter under tusentals år utvecklat och förändrat staden. Från den allra första början har människor passerat här – dag som natt, under alla årstider, med olika ärenden, ibland bara på ett kort besök och ibland varje dag genom hela livet. Just nu är Fatbursparken på väg att återigen förändras. Järnvägstunnlar har sprängts under ön och spåren däckas över för att parken ska binda samman det som länge varit avskuret. Nytt växer upp – visiterna fortsätter att förändra.

Visit är komponerad i fem delar som repriseras över tid. Materialet utvecklas organiskt i olika sekvenser. Fragment kombineras i föränderliga spel som släpps fram, löses upp och försvinner, återkommer i annorlunda skepnader, kopplas samman i situationer som långsamt sjunker ner, dyker upp igen, förändras, bleknar bort och försvinner.

Kim Hedås är tonsättare, utbildad i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes musik har spelats av bl.a. Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker, Norrlands Operans Symfoniorkester, Malmö Symfoniorkester, Gageego!, Pärlor för svin, Kroumata, VOX, Dalasinfoniettan och Göteborgsoperan. Hon arbetar även med elektroakustisk musik och samarbetar gärna med andra konstnärer inom teater, konst och arkitektur.

Konstprojektledare och curator: Frida Cornell, frida.cornell@stockholm.se, 08-508 31 336
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer