Ljudbänken återvänder till rötterna

Ljudverket Ett kluvet hus av Hans Rosenström strömmar ur en ljudbänk i Humlegården. Det är tredje delen i ett treårigt projekt där sex konstnärer skapar ljudkonst för olika platser i Stockholm. Träet i bänken kommer från almar i Humlegården. Därmed återvänder Ljudbänken till sina rötter. 

Ljudbänken är ett ambulerande konstprojekt som huvudsakligen presenteras i Stockholms ytterstadsområden. Det är ett samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, ett rum för ljudkonst, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst och musik. Sex svenska och internationella ljudkonstnärer har bjudits in att skapa varsitt platsspecifikt verk till Ljudbänken. Konstverken aktiveras under sex veckor på våren och lika länge under hösten. 

Hans Rosenströms konstnärliga uttryck är oftast immateriellt och platsspecifikt. Hans konst lockar med gåtfullhet och tvingar oss till konfrontation med våra egna sinnen.Ett kluvet husär en ljudinstallation som tar avstamp i människokroppen. Enligt den franske 1900-talsfilosofen Merleau-Ponty börjar all vår erfarenhet i kroppen. Vi upplever världen utifrån kroppens samspel med omgivningen. Varje upplevelse är unik. Två personer kan därför aldrig befinna sig i exakt samma rum – min uppfattning om det som omger mig skiljer sig från din. I allt vi gör, i alla våra erfarenheter, är kroppen alltid med och utgör den gräns som människan inte kan överskrida. 

Hans Rosenström har särskilt intresserat sig för det talade ordets mekanismer och hur språket låter oss möta världen utifrån en annan persons perspektiv. Rösten är ett instrument som åtminstone teoretiskt hjälper oss att tränga igenom den andras fasad. Orden föds inne i en avsändares kropp, men när de uttalas får en mottagare uppleva dem inom sig. Varje gång vi talar och någon hör oss invaderar vi en annan kropp. Rösten överskrider den kroppsliga barriären. 

Det poetiska verket har skapats i dialog med den brittiske hypnotisören och hypnoterapeuten Charles Montagu. Ljudsekvensen består av två röster, en mans och en kvinnas. Deras vackra, sjungande stämmor med finlandssvensk dialekt flätas samman i en intensiv, sinnlig ljudinstallation. Den väcker frågor kring hur språket påverkar kroppen och hur uttryckssätt, tonläge och intonation kan beröra lyssnaren fysiskt. 

Hans Rosenström (f. 1978) utexaminerades från Bildkonstakademin i Helsingfors 2007 och har också studerat vid Malmö Konsthögskola. 2016 fick han William Thuring-priset. Hans verk finns representerade i bl.a. Amos Andersons konstmuseum och Pro Artibus-stiftelsens samlingar.  

Projektledare: Frida Cornell / Stocholm konst  

Invigning

Tid: 28 september 2018, kl. 15.00

Plats: Humlegården, vid Linnéstatyn bakom Kungliga biblioteket
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer