Ljudbänken i Arctic World Archive

Stockholm konsts ambulerande konstprojekt Ljudbänken, genomfört i samarbete med Audiorama, ett rum för ljudkonst, har blivit utvalt att bevaras för framtiden i det digitala arkivet Arctic World Archive på Svalbard som del av världens kulturarv.

Vi är stolta och glada! De medverkande konstnärernas unika ljudverk bevaras för framtida generationer tillsammans med idag redan befintliga deponeringar som Edvard Munchs digitala samling från Nasjonalmuseet i Oslo och historiska manuskript från Vatikanen. Arkivet grundades i mars 2017. Bevarandet av digitala filer är finansierat av EU och genomförs på initiativ av dataförvaringsföretaget Piql i samband med det uppmärksammade Europaåret för kulturarv 2018.

En ceremoni hålls vid deponeringen den 21 februari 2019 på Svalbard.

Mer information om Arctic World Archive: www.piql.com/arctic-world-archive/

Mer om arkivet: https://cld.bz/yNUkLha

Mer om Store Norske: https://www.snsk.no

Mer information om Ljudbänken:

www.stockholmkonst.se/konsten/konstprojekt/ljudban...

www.audiorama.se/ljudbanken/

Konstnärer som hittills bidragit med sina ljudverk till Ljudbänken:

  1. Catti Brandelius / Skärholmen 2017, 
  2. Marta Forsberg / Tensta 2018
  3. Hans Rosenström / Humlegården 2018
  4. Leo Correia de Verdier / 2019
  5. Kim Hedås / 2019
  6. CoH / 2020

Konstprojektledare och curator: Frida Cornell 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer