Ljusfestivalen Illuminate Herstory

Ljusfestivalen Illuminate Herstory startade i Irland 2017. Syftet var att uppmärksamma kvinnliga förebilder idag och historiskt. Från och med år 2018 äger den rum över hela världen samtidigt. Stockholm konst i samarbete med AMF Fastigheter deltar genom ett bildspel med verk av Lenke Rothman, Birgit Ståhl-Nyberg och Margareta Renberg, som visas i Gallerian. 

I ett bildspel på stora skärmar i Gallerian, en välbesökt plats i Stockholms hjärta, visualiseras verk av tre skapande kvinnor som har lämnat starka avtryck i konsthistorien. Lenke Rothman, Birgit Ståhl-Nyberg och Margareta Renberg har på varsitt sätt gestaltat sin verklighet och skildrat omstörtande världshändelser, politisk vardag och livets små absurditeter. Konstnärerna är representerade i Stockholms stads konstsamling.

Lenke Rothman (1929–2008) kom till Sverige 1945 efter att ha överlevt Nazitysklands koncentrationsläger. Som bildkonstnär arbetade hon i många tekniker, där collage var en av de viktigaste. I Rothmans konst speglas hennes traumatiska krigsupplevelser. Starka minnen från barndomen, där moderns kläder och hemmets textiler spelade en central roll, återkommer i hennes känsliga konst, där varje symbol är både ett universellt och personligt tecken.

Birgit Ståhl-Nyberg (1928–1982) hade frasen ”slåss för livet” som sitt konstnärliga credo. Hennes konst präglas av insikter om det problemfyllda storstadslivet. Ståhl-Nyberg ville uppmana betraktaren att ta ställning. Sina motiv hämtade hon från det urbana livet som engagerade henne. Hon återkom ofta till arbetaren som vardagshjälte. I sin konst åberopade hon sociala missförhållanden, som hon gestaltade i symboliska scener. Den karga verkligheten fick ofta en monumental form i hennes verk.

Margareta Renberg (1945–2005) var en sin generations mest särpräglade skildrare av det absurda i vardagens lunkande flöde. Hennes måleri och torrnålsgravyrer med fantasiinslag formades som berättelser, där idyllen rämnade i det surrealistiska formspråket. Det inre landskapet gestaltade hon i abstrakta former. Lika begåvad med penna som med pensel publicerade hon flera dikter i kombination med sina bildverk. I diktsamlingen En tatuerad dams memoarer (1974)klingar samma toner som i hennes bildkonst. 

Invigning: 31 januari, kl. 10.00
Plats: Eventytan i Gallerian, Stockholm City
Visas: 31 januari – 3 februari

Konstprojektledare: Åsa-Viktoria Wihlborg
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer