Maskinen rullar in på förskolan Håven

Maskinen är en interaktiv installation, där en konstnärlig form rymmer ett vetenskapligt innehåll. Fredrik Paulsen skapar förutsättningar för lärande genom lek.

Förskolan Håven i Sköndal är en del av konceptet ”Framtidens förskolor”. I det växande Stockholm behövs nya förskolor. SISAB har utvecklat idén kring förskolor som byggs utifrån en gemensam planlösning. Deras yttre skapas dock av olika arkitekter och varierar därmed beroende på förskolans läge och förutsättningar. I denna process har Stockholm konst bidragit med att få fram konstnärliga gestaltningar som kan utformas i flera versioner och på flera ställen.

Fredrik Paulsens första uppdrag är ett mobilt verk som hjälper barnen att i lekens form närma sig mekanikens grunder. Trots att vår vardag är fylld med mekaniska konstruktioner är barnens kunskaper kring kraftöverföring och så kallade ”enkla maskiner” ganska diffusa. En enkel maskin är inom fysik en inrättning som bara behöver en enkel kraft för att utföra mekaniskt arbete. Ett hjul, en cylinder eller en hävstång är exempel på enkla maskiner som var oumbärliga för uppförandet av antikens stora byggnadsverk som pyramider.

Den flexibla installationen Maskinen är ett modulsystem av geometriska former som passar in i varandra som om de var ett tredimensionellt pussel. Färgglada kugghjul, kuggstänger och cylindrar, utförda i textilklätt skumgummi, kan tillsammans bilda en maskin som barnen får bygga på egen hand. Stora format och mjuka former garanterar en fri och säker lek som leder till experimenterande med rörelse, kraft och stillhet.

Verket kan användas som ett pedagogiskt redskap men det följer också en konstnärlig tradition. Geometriska former utgör exempelvis grundstommen för abstrakt konst. Tekniken som en potentiell utopisk eller dystopisk kraft har utforskats av flera konstnärer, särskilt under 1960-talet. I format och material anknyter Fredrik Paulson till popkonstnärer som Claes Oldenburg, som skapade mjuka versioner av vanligtvis hårda föremål och lekte med att överdimensionera vardagsting.

Fredrik Paulsen, född 1980, utbildades vid Beckmans Designskola i Stockholm och Royal College of Art i London. Han är intresserad av experimentell design och småskaliga produktioner. För närvarande driver han ett designkontor, där han formger unik inredning för privata och offentliga miljöer. Paulsen är även gästlärare på Formprogrammet på Beckmans Designskola.

Projektledare: Päivi Ernkvist, Stockholm konst

Välkommen till invigning! 

Tid: Torsdagen den 6 september kl. 11

Plats: Sköndalsvägen 130, Sköndal
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer