Konstnärlig gestaltning för Kista vård- och omsorgsboende

När Kista vård- och omsorgsboende skulle byggas om fick konstnären Kristoffer Sundin uppdraget att skapa en konstnärlig gestaltning för den nyrenoverade byggnaden. Han valde nötskrikan som ett genomgående tema. 

Kista vård- och omsorgsboende ställer särskilda krav på en konstnärlig gestaltning jämfört med andra allmänna platser. Det är ett hem för äldre, som ger omsorg och gemenskap. Verksamhetens karaktär kräver att konsten får ta plats och göra avtryck i interiören, men på ett varsamt och respektfullt sätt. 

Kristoffer Sundin samarbetade  med formgivaren Hanne Lindberg och de har skapat en platsspecifik, konstnärlig gestaltning som förmedlar lugn och enkelhet, positiv energi och tydlighet. I den rumsliga helhetsinstallationen ingår gardiner, amplar, taklampor, broschyrställ, klockor, våningsskyltar, bord, anslagstavlor och fria bergsliknande former runt rummens väggar. Alla dessa delar förhåller sig till ett fågelmotiv – nötskrikan – som svävar mitt i rummet. Kristoffer Sundin har tagit fasta på att nötskrikans glömska är dess främsta bidrag i ekosystemet. Nötskrikan samlar ekollon och brukar glömma var nötterna gömts. Fågeln hjälper därmed eken att fortplanta sig. 

Verket som helhet består av olikartade delar, platsspecifika objekt och fint hantverk som kompletterar boendemiljön. Olika material som granit, marmor, betsad och oljad furu, kork, terrakotta, glas, pärlemor och textil skänker en rikedom av taktil upplevelse. En sober men distinkt färgsättning bidrar till att skapa en vacker och trygg innemiljö för de boende, personalen och besökare. 

Kristoffer Sundin är inredningsarkitekt, möbelformgivare och konsthantverkare. Han utbildades vid Konstfack i Stockholm 2007­–2011. Hans produktion utmärks av småskalighet, experimentlusta och lekfullhet, oavsett vilket material han än arbetar med. Syftet med de objekt som han skapar är att de får behålla sin själ. 

Invigning torsdag 23 augusti kl. 15

Beställare: Micasa Fastigheter
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer