Längs en ny natur

Konstnär: Mia E Göransson
Plats: Rinkeby Allé
Projektnamn: Rinkeby Allé
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Längs en ny natur

Längs en ny natur

Längs en ny natur
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer