Mötesplatsen

Konstnär: Max Ockborn
Plats: Bredängsparken, Bredäng
Projektnamn: Vårfrugillet
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Mötesplatsen

Mötesplatsen

Mötesplatsen
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer