Neonskulpturer i Hässelbygårdsskolan

I en raffinerad form sammanfattar Anneè Olofsson ungdomsårens stormande känslor. Hennes konstnärliga gestaltning för Hässelbygårdsskolan lyser av neonljus och skänker vetenskapen glädje och visuell kraft.

Hässelbygårdsskolan ritades av arkitekten Stig Åkerman och byggdes i etapper mellan 1957 och 1963. Skolan består av sex byggnader samlade runt en stor gård. Hus D ligger i fastigheten Springbrunnen 4 som är grönmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Byggnaden har genomgått en omfattande invändig upprustning. I den här delen av skolan bedrivas undervisning i naturorienterande ämnen.

På uppdrag av Sisab har Stockholm konst gjort ett så kallat riktat inköp av ett konstverk som får sin permanenta placering i D-husets trapphus. Neonskulpturen av Anneè Olofsson består av två delar med talande titlar: Vi är kemi – Serotonin C10H12N2Ooch Vi är kemi – Adrenalin C9H13NO3... Materialet är lysdioder (neonrör) som gestaltar kemiska formler. Serotonin är en signalsubstans i ett flertal viktiga nervbanor, bland annat de som reglerar sinnesstämningar som oro-ångest, sömn-vakenhet, mättnad-hunger, smärtupplevelser och impulskontroller. Adrenalin är ett så kallat ”stresshormon” som ökar hjärtats slagfrekvens och blodflödet till skelettmuskulaturen. Dessa substanser kan lätt förknippas med de omtumlande tillstånd som ungdomar ofta drabbas av. Kemiska processer och tonårens känslostormar är ibland två sidor av samma mynt. Rött och blått utgör här signalfärger. Förutom den rent estetiska funktionen finns även en praktisk – konstverket lyser upp trapphuset.

Just i denna gestaltning är Anneè Olofsson en arvtagare till minimalisternas sofistikerade enkelhet och popkonstnärernas dragning till reklamens färgglada bildspråk. Minimalisterna hyllade det industriellt tillverkade. Popkonstnärerna framställde i sin tur sina motiv på ett högst realistiskt sätt, ofta helt oförändrade mot verkligheten. När Anneè Olofsson gestaltar de kemiska formlerna som om de var en ljusreklam förbinder hon två världar: den yttre och den inre, naturvetenskapens skärpa och reklamvärldens glättighet. I den enkla formen ryms hela spektrumet av de förhoppningar och misslyckanden, framgångar och villfarelser som varje ungt liv i jakt på svar brukar kantas av.

Anneè Olofsson, född 1966, utbildades vid Konsthøgskolen i Oslo med examen 1997 och har sedan dess ställt ut runtom i världen. Hon arbetar huvudsakligen med undersökande fotografi men skapar också skulpturer, objekt och installationer. Kroppen, dess utsida och insida, utgör ofta ett huvudspår i detta skapande, som inte räds att konfrontera betraktaren med frågor kring saknad, förlust, minnen, åldrande och död.

Dag: Fredag 15 februari 2019
Tid: kl. 14.00
Plats: Hässelbygårdsskolan, Springbrunnen 4. Loviselundsvägen 10, Hässelby.
Konstprojektledare: Frida Cornell

Stockholm konsts chef Stefan Hagdahl inviger. Konstnären Anneè Olofsson är på plats. 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer