Windows

Konstnär: Karl Larsson
Verkstitel: Windows
Plats: Heliosparken, Hammarby sjöstad
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Windows

Windows
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer