Ny konst i Bredängsparken

Max Ockborns platsspecifika konstnärliga gestaltning befolkar och ger karaktär åt ett skogsparti i Bredängsparken. Kärnan i hans installation ute i naturen utgörs av tre skulpturer i aluminium som med sina individuella egenskaper välkomnar och håller besökarna sällskap.

 

Bredängsparken ligger inkilad mellan så kallade skivhus med långsträckta byggnadskroppar och i närheten av Bredängs tunnelbanestation. Parken är en mötesplats, tillgänglig för alla och i direkt anslutning till bostadshus, förskolor och idrottsanläggningar.

Konstnären Max Ockborn fick i uppdrag av Stockholm konst att aktivera parkens skogsparti. Hans konstnärliga process startade i sorteringen av material och objekt som redan fanns på plats. Fyra större stenar har försetts med stiliserade ögon och munnar och förvandlats till stora stentroll. Området fick ny belysning för att synliggöra naturen och de nya konstverken.

Kärnan i Ockborns konstnärliga gestaltning utgörs av tre skulpturer, gjutna i aluminium. Två av verken är placerade i utkanten av skogsdungen och ett vid en parkbänk i närheten. Placeringen är viktig och markerar de skulpterade gestalternas närvaro i det dagliga livet omkring.

Skulpturerna ska enligt konstnären uttrycka olika egenskaper och interagera med varandra och med dem som vistas i området. Gestalterna agerar genom sina blickar och gester. En av dem är kanske bra på att lyssna. En vill bjuda in och berätta om platsen, medan den sista förbereder sig för en tur i rodelbanan eller mest spejar efter sina kompisar.

Max Ockborns visuella språk baserar sig på den spännande potential som finns mellan de naturliga material han hittar och de slutgiltiga objekt han förvandlar dem till. Det lekfulla och det allvarliga går hand i hand här. I Bredängsparken har Ockborn bevarat trollskogens magi, medan han samtidigt befolkat området med gåtfulla, vänliga gestalter som vi med fantasins hjälp kan identifiera oss med.

På en sten i skogsdungens mitt kan man finna en skylt med en karta över de olika verken. På två andra skyltar med texter av Bredängsbon Oscar Mangione presenteras en alternativ tolkning av verket och en fiktiv berättelse om området i och kring parken.

Max Ockborn, född 1983, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har ställt ut både i Sverige och utomlands. Ockborn är representerad på Malmö Konstmuseum, Statens konstråd, Maria Bonnier Dahlins Stiftelses samling med flera.

Konstprojektledare: Paola Zamora 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer