Ny konst på Järvafältet

Linnéa Jörpeland har skapat en konstnärlig gestaltning för torget vid det nya utomhusbadet på Järvafältet. Verket Här och nu, där och då består av två självständiga delar som förbinder platsens historiska identitet och dess moderna fritidskaraktär.

 

Järvafältet har fått ett nytt, efterlängtat utomhusbad i Igelbäckens kulturreservat. Området har planerats som en naturnära och glädjefylld mötesplats under sommarmånaderna. Anläggningens entré vetter mot Eggeby gård, som är en viktig knutpunkt för traktens fritidsaktiviteter.

Med utgångspunkt i platsens historia och i dialog med friluftsbadets moderna arkitektur har Linnéa Jörpeland skapat en konstnärlig gestaltning på det lilla torget utanför ingången. Gestaltningen täcker hela torgytan och är inspirerad av en verklig karta – ett blad ur ett historiskt kartverk Trakten kring Stockholm i 9 blad, utgiven 1861 av Topografiska corpsen (topografer med ansvar för militärgeografisk verksamhet). I färgad terrazzo har Jörpeland återskapat den gamla kartan över Eggeby och granngårdarna Akalla, Husby, Kista, Tensta, Spånga och Rinkeby. Kartans stiliserade detaljer har tagits fram genom en variationsrik materialbehandling och med hjälp av skiftande färger. Bland de avbildade detaljerna finns den sällsynta fiskarten grönling som lever i Igelbäcken.

På den plats på kartan där badet ligger har Jörpeland placerat en bronsskulptur som föreställer ett barn iklätt badbyxor och med simglasögon över pannan. Under armen håller barnet en badboll i form av en jordglob. På väg till badet har barnet stannat till för att betrakta ett eklöv på marken. Jordgloben symboliserar de nationaliteter som representeras i bostadsområdena, medan eklövet anknyter till ordet Eggeby: Gården bland ekarna.

Gestaltningen kännetecknas av visuell lekfullhet. Det figurativa, berättande formspråket präglas av klarhet, värme och humoristiska anslag, medan det samtidigt manar till eftertanke.

Linnéa Jörpeland, född 1971, utbildades vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft en rad separatutställningar, till exempel på Kulturmagasinet i Sundsvall, Växjö konsthall och Lars Bohman Gallery i Stockholm. Jörpeland finns representerad i många offentliga samlingar och skapat offentliga verk, bland annat vid Örebro rådhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Inre Hamnen i Sundsvall med flera.

Konstprojektledare: Marie Holmgren
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer