Iakttagelser

Konstnär: Maja Sten
Titel: Iakttagelser
Projekt: Johannes skola
Plats: Johannes skola
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

Iakttagelser

Iakttagelser

Iakttagelser
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer