Ny konstnärlig gestaltning för Telefonplanshallen

Den nya idrottshallen, Telefonplanshallen, i Hägersten har fått en konstnärlig gestaltning på sin västra fasad. Konstnärsduon Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten har utgått från byggnadens arkitektur och skapat ett mönster som förmedlar känslan av kraft och rörelse.

 

Med Fastighetskontoret som beställare och Stockholm konst som uppdragsgivare har Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten arbetat med en konstnärlig gestaltning för den nya idrottshallen i Hägersten. Det monumentala, 30 m långa konstverket, samspelar med hallens arkitektur. Byggnaden är ritad av AIX Arkitekter AB. Placeringen på västra fasadens undre del ger ett intryck av att gestaltningen är en naturlig förlängning av norra fasadens fönsterrad.

Med 384 bitar bockad, guldfärgad plåt har Aaro och Fahlsten skapat ett monumentalt moirémönster. Moiré (eller moaré) uppstår när två nät överlappar varandra och bildar ett tredje mönster, som till exempel i vissa sidentyger. Idrottshallens fasad är täckt med träribbor, där moiréefekten naturligt kan uppstå. Det konstnärliga motivet samspelar med ribbornas mått och rytm. Det återspeglar naturens dynamiska växlingar. De flödande formerna påminner ävem om trädådring och vattenrörelse. Mönstret kan även tolkas som en symbolisk bild av den energi som fyller hela idrottsanläggningen.

Konstverket har ingen egen belysning. Verket fångar upp och reflekterar omgivningens skiftande ljus. Såväl dagsljus som strålkastarnas ljus runt idrottsplatsen får guldet att glöda och fasaden att leva.

Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten utbildade sig vid respektive Konsthögskolan i Umeå och vid Konstfack i Stockholm under åren 1993–1998. Som konstnärsduon Aaro & Fahlsten har de lång erfarenhet av att arbeta med konstnärliga gestaltningar i offentliga rum. Deras signum är förmågan att arbeta platsspecifikt och skapa verk som samspelar med och förstärker arkitekturen. Motiven utgör ofta suggestiva mönster i monumentala format. Aaro & Fahlsten har skapat offentliga verk i bl.a. Örebro sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Ridhus K1 i Stockholm. 

Invigning: 20 januari 2020
Plats: Klensmedsvägen 8, Hägersten

Konstprojektledare: Marianne Jonsson
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer