Ny väggmålning på Östberga kulturhus

Östberga kulturhus har fått en ny konstnärlig gestaltning. Konstnären Linnea Rygaard har skapat en väggmålning, där det abstrakta och figurativa ingår i ett komplext mönster. 

Sedan 2018 har Östberga ett eget kulturhus i centrum. Huset rymmer bland annat fritidsgård, bibliotek, café och öppna förskolan. Kulturhuset har blivit en viktig mötesplats för människor i alla åldrar och med olika bakgrund.

På initiativ av kulturhusets personal och med Stockholm konst som uppdragsgivare har Linnea Rygaard skapat en ny konstnärlig gestaltning inomhus. Idéerna till verket samlades under en workshop med mellanstadiebarnen från fritidsgården i Östberga. Ungdomarna fick promenera runt och reflektera över arkitektoniska objekt, former och färgskalor i närheten. Därefter skapade de sina egna teckningar.

Linnea Rygaards verk täcker en hel vägg. Målningens motiv är förankrat i den lokala arkitekturen, huskroppar, tak, fasader och trappgångar. Rygaard förvandlar dem till ett komplext mönster. I hennes karaktäristiska bildspråk blandas den konkreta konstens precision med optiska effekter som skapar dynamik. Konstnären har utgått från centralperspektiv och geometriska konstruktioner, där illusionen är ett bärande system. Färgerna är välkomponerade och förstärker känslan av rumsdjup.

Rygaard skapar gärna i stora format. Hennes fantasirika måleri påminner ofta, och även i detta fall, om rebusar, pusselbitar eller labyrinter. I precisa former döljer sig abstrakta mönster och hisnande perspektiv.

Linnea Rygaard, född 1990, är utbildad vid bl.a. Skowhegen School of Painting and Sculpture i Maine, USA och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft uppmärksammande separatutställningar på Cecilia Hillström Gallery, Konstakademien i Stockholm och Hilde Gallery i Los Angeles. Rygaard är representerad på Uppsala konstmuseum och har tidigare skapat konstnärliga gestaltningar på offentliga platser. 

Invigning:
Dag: 16 februari, kl. 13
Plats: Östbergatorget 14, Älvsjö
Konstprojektledare: Frida Cornell
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer