ODE 707 i Zachrisbergsparken

Årstaberg håller på att utvecklas. Området kommer att få sammanlagt runt 900 nya bostadsrättslägenheter, en förskola och en skola. En del av den stora naturparken som finns i närheten har förvandlats till en stadsdelspark, Zachrisbergsparken. För denna natursköna plats med koppling till nya bostadsmiljöer, har Ulla West skapat en platsspecifik skulptur i form av ett bokstavsklot

Verket föreställer en typsnittskula från en IBM Selectric-skrivmaskin som introducerades 1961. Det var den första skrivmaskinen med utbytbart typsnitt. Selectric-maskinen utvecklades vidare med ett litet minne för direkt redigering av text, som framöver skulle bli digitala ordbehandlare. Ordklotet är således en länk mellan den analoga och digitala tekniken.

Ulla Wests konst berör ofta genombrottshändelser som påverkar vårt sätt att leva och tänka. ODE 707 rymmer både något som redan passerat och framtidsidéer och utveckling. Hennes monumentala verk väcker tankar kring trycktekniker, mångfaldigande av text och en språklig kommunikation. Gestaltningen hyllar det fria ordet och uppmanar till skrivande och läsning.

Skulpturen är en sfär, gjuten i aluminium. Alfabetets 29 bokstäver i versaler förekommer två gånger tillsammans med ett urval av skiljetecken. Placeringen och urvalet följer typsnittskulan till en Selectric-skrivmaskin. Ett för skulpturen nydesignat typsnitt ODE SANS är formgivet av Christopher West. Bokstäverna ligger i relief på ytan. Vissa av dem är belysta inifrån, vilket gör verket synligt även under de mörkare tider på dygnet.

Ulla West, född 1954, är målare, tecknare och textilkonstnär. Hon arbetar även med scenografi och kostymuppdrag för teater, film och tv. Sedan 1980-talet har hon haft åtskilliga separatutställningar i Sverige och internationellt, bl.a. i Japan,Ryssland, Thailand och USA. 

Plats: Zachrisbergsparken, Årstaberg
Beställare: Exploateringskontoret
Konstnär: Ulla West
Titel: ODE 707
Material: Gjuten aluminium med putsade bokstavsytor. 16 bokstäver är ihåliga och försedda med LED-belysning.
Konstprojektledare: Frida Cornell
Förvaltare: Stockholms stadsmuseum
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer