Reliefen i kvarteret Giggen – årets enprocentsprojekt

På måndag delade Stockholm konst ut stadens finaste utmärkelser för offentlig konst. Den konstnärliga gestaltningen för bostadskvarteret Giggen i Tallkrogen blev Årets projekt. Till Årets enprocentare utsågs Lars-Edwin Andersson på Fastighetskontoret.

Denna kväll kunde enprocentsgalans gäster åter mingla bland Vårsalongens verk i det rosa huset på Djurgården. Prisutdelare var författaren och debattören Göran Greider, assisterad av Stockholm konsts chef Stefan Hagdahl.

Utmärkelserna Årets enprocentare och Årets projekt uppmärksammar enprocentsregeln som är helt avgörande för stockholmarnas offentliga konst. Årets enprocentare tilldelas traditionsenligt en 17 kilo tung enprocentsskulptur i svart diabas, övriga får diplom. Samtidigt med galan släpptes boken Konstprojekt 2018 med presentation av de nya offentliga verk som invigts under det gångna året.

Årets enprocentare 2018: Lars-Edwin Andersson på Fastighetskontoret:

”Utan Lars-Edwin Andersson skulle konsten inom Stockholms stad vara fattigare. Hans entusiasm, kunskap och vilja har bidragit till att den offentliga konsten har kunnat skapas utanför de vanliga ramarna. Som föredömlig samarbetspartner utses Lars-Edwin Andersson till Årets enprocentare 2018.”

Årets projekt 2018: Familjebostäder (beställare) och Kristina Müntzing (konstnär) för den konstnärliga gestaltningen för bostadskvarteret Giggen i Tallkrogen:

”Konstverket för kvarteret Giggen i Tallkrogen förenar det sakliga med det poetiska. Verket visar hur en framsynt beställare i dialog med en konstprojektgrupp kan skapa ett konstnärligt landmärke för området och de boende. Projektet är ett föredöme i sitt möte mellan konst och bostadsplanering.”

Läs mer om Kristina Müntzings konstnärliga gestaltning.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer