Rinkebyterrassen årets enprocentsprojekt

På fredagen delade Stockholm konst ut stadens finaste utmärkelser för offentlig konst. Rinkebyterrassen med Marco Cuevas åtta skulpturer blev Årets projekt och till Årets enprocentare utsågs David Alveblad på Exploateringskontoret.

Denna kväll kunde enprocentsgalans gäster åter mingla bland Vårsalongens verk i det rosa huset på Djurgården. Prisutdelare var författaren Lena Andersson, assisterad av Stockholm konsts chef Mårten Castenfors.

Utmärkelserna Årets enprocentare och Årets projekt uppmärksammar enprocentsregeln som är helt avgörande för stockholmarnas offentliga konst. Ett hederspris delades också ut under kvällen. Årets enprocentare tilldelas traditionsenligt en 17 kilo tung enprocentsskulptur i svart diabas, övriga får diplom. Samtidigt med galan släpptes boken Konstprojekt 2017 med presentation av de nya offentliga verk som invigts under det gångna året.

Årets enprocentare 2017: David Alveblad på Exploateringskontoret:


"Utan David Alveblad vore konsten i Norra Djurgårdstaden intet. Med obruten entusiasm och synnerligen gott och lågmält humör har han under ett flertal år varit Stockholm konst behjälplig med såväl stort som smått. David Alveblad är en analytisk problemlösare av rang. Han är osjälvisk och modig, och med en sådan tjänsteman i stadens sold har konsten i Stockholm en ljus framtid."

Årets projekt 2017: Exploateringskontoret och Marco Cueva för den konstnärliga gestaltningen av Rinkebyterrassen:


"Med förhållandevis små medel har Marco Cueva med åtta magiska stenskulpturer intagit Rinkebyterrassen. Skulpturerna ger platsen en unik identitet; en berättelse som lockar de passerande att stanna upp och stanna kvar. Projektet ”Gnosis” visar på ett föredömligt sätt hur en framsynt beställare i dialog med landskapsarkitekt och konstprojektgrupp kan lyfta ett område – i detta fall en övergång till Järvafältet – och därmed binda samman områdets stadsdelar med natur. Projektet är i sitt möte mellan konst och genomförd landskapsgestaltning ett föredöme."

Läs mer om Rinkebyterrassen här

Årets hedersdiplom 2017: Maria Ehn på Micasa: 


"Också för mamma och pappa som hamnar på Micasas äldreboenden bör det finnas konst. Maria Ehn ser till att konst förgyller och kryddar Micasas fastigheter allt enligt enprocentsregeln. Hon är en ambassadör i konstens tjänst. Maria Ehn ligger också bakom att våra äldre sedan fyra år får en inspelad guidad tur till Liljevalchs vårsalong att visas på boenden – ett enkelt och genialt sätt att tillgängliggöra samtidskonst."
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer