När jag gick hemifrån bar jag på allt som behövdes

Konstnär: Ilja Karilampi
Plats: Götalandsvägen
Projekt: Prästgårdshage
Foto: Naina Helén Jåma
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer