SKOJ

Konstnär: Linea Matei
Plats: Sturebyskolan
Foto: Naina Helén Jåma

Fler nyheter

SKOJ

SKOJ

SKOJ
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer