Skulptur av Plensa tar plats på Stureplan

Stureplan får ett nytt ansikte när Jaume Plensas skulptur "Chloe in Barcelona" placeras utanför Nordstjernans huvudkontor. Barcelonafödde Plensa är en av vår tids mest betydande skulptörer och har skapat offentliga installationer över hela världen.  

Den 212 cm höga bronsskulpturen från 2014 är en gåva från Nordstjernan till Stockholms stad. Invigning blir det den 15 januari.

Björn Evensens vattenkonstverk "Drottningen och hennes skepp" (1969) som tidigare stod på platsen kommer i vår att få en ny plats på Jarlaplan. Det var Nordstjernan som beställde även denna skulptur och som nu står för flyttning och ny pumpanläggning. Invigning planeras till april.

– Stureplan är en plats som ligger Nordstjernan varmt om hjärtat då vårt huvudkontor har funnits här i över 100 år. När Björn Evensens skulptur nu flyttas till Jarlaplan vill vi överlämna ett tidlöst konstverk av en framstående konstnär till staden och Stureplans besökare, säger Nordstjernans styrelseordförande Viveca Ax:son Johnson.

– Chloe är ett kontemplativt och vackert ansikte, hennes ögon är slutna. Chloe är också ett namn på den grekiska fruktbarhetsgudinnan Demeter och betyder ungefär "ungt grönt skott". För mig symboliserar hon det inre växandet. Mitt i bruset på Stureplan hoppas jag att Chloe ska påminna oss om människans inre värld och vårt behov av tystnad och reflektion.

– Stadsmiljöer förändras och det är med glädje och tacksamhet som jag ser Plensas skulptur ta plats, samtidigt som Evensens fragila och poetiska verk renoveras och får en bättre och tryggare placering, framhåller Mårten Castenfors.

Jaume Plensa är född 1955 och verksam i Paris och Barcelona. Sin första separatutställning hade han 1980 – numera arbetar och ställer han ut på gallerier och museer i Europa, USA och Asien. Han har erhållit en lång rad priser och utmärkelser, både nationella och internationella.

Plensa har arbetat i traditionella material som glas, stål och brons men också mer ovanliga som vatten och ljus. Han leker ofta med skuggor och genomsiktlighet liksom förskjutning av dimensioner. Det lätt utdragna flickhuvudet med slutna ögon är ett återkommande motiv, och i hans senare verk är det ofta bokstäver som bygger den skulpturala formen.

Bland hans främsta storskaliga verk finns The Crown Fountain i Chicago och Conversation à Nice. 2014 invigdes två större offentliga verk av Plensa i Sverige, House of Knowledge i Borås och Twenty-Nine Palms i Umeå.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer