Smygtitt på Stadsmuseets innergård

Stadsmuseet i Stockholm är stängt för ombyggnad. Konstnären och formgivaren Katja Pettersson förbinder det förflutna med framtiden i sin konstnärliga gestaltning för museets innergård. I samband med Slussendagen får man ta en smygtitt på verket som kommer att färdigställas under hösten.

Den ursprungliga byggnaden uppfördes redan på 1680-talet. Arkitekterna var både Nicodemus Tessin den äldre och den yngre. Huset tronade först ensamt på Peter Myndes backe. Till följd av Stockholms urbana utveckling ingår det idag i en komplex stadslösning kring Slussen. Redan från början har byggnaden på olika sätt tjänat staden och dess medborgare. I 75 år har den varit säte för Stadsmuseet.

I den pågående renoveringen ingår en ny konstnärlig gestaltning för Stadsmuseets entrégård. Katja Pettersson har utgått från husets och stadens historia. Vatten, som både löper genom och omger Stockholm, har alltid präglat stadens identitet som ”Nordens Venedig”. Utifrån dessa förutsättningar föddes idén om att gårdsplanen skulle gestaltas som en vattenspegel. Gårdens golv täcks med en mosaik som föreställer huset, som om byggnaden speglades i vattnet. Mönstret utförs i olika stensorter i skiftande nyanser av grått.

Möjligheter för framträdanden och andra aktiviteter främjas genom ett podium som Katja Pettersson skapar som en upphöjd del av gården. Det konstrueras av svetsad plåt och beläggs med samma sten som resten av gården. Podiet och belysningen kommer att bli klara senare i höst. De övriga entréerna till museet markeras med järngjutna kryss, som monteras i nivå med gatstenen.

Katja Pettersson (f. 1972) tog masterexamen i industridesign på Konstfack 2004. Hon arbetar med rättvis design och som föreläsare och lektor, bland annat på Konstfack. Hon var en av grundarna till designgruppen Front och företaget 50/50. Senast uppmärksammades hon för sin turnerande utställning ”Welcome Back” – en postapokalyptisk vision av tiden efter klimatkatastrofen, där jord, eld, luft och vatten utgjorde såväl de konkreta som de poetiska huvudspåren i en svanesång över planetens skörhet.

Välkommen lördagen den 16 juni kl. 13!

Projektledare: Päivi Ernkvist / Stockholm konst
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer