Tävlingsprogrammet för Vårberg klart

Tävlingsprogrammet för den konstnärliga gestaltningen av tre platser i Vårberg är nu klart. Den internationella projekttävlingen utlystes i november 2017 och Stockholms stad har avsatt 16 miljoner kronor till projektet. 

Stockholm växer och kommer att nå en miljon invånare till år 2020. För att alla ska få plats ska 40 000 nya bostäder byggas fram tills dess. Som ett led i detta har staden beslutat att genomföra det stora stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen i södra Stockholm.
Målet är att över 4000 bostäder ska byggas i stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. En målsättning är att  Fokus Skärholmen ska vara ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling.

Staden har gett Stockholm konst uppdraget att leda konstprojektet genom att arrangera en projekttävling och genomföra den konstnärliga gestaltningen. Med sina 16 miljoner kronor är det Stockholm stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.
Tävlingen syftar till att få fram ett förslag till konstnärlig gestaltning för minst två och högst tre angivna platser på allmän platsmark i Vårberg.
Den konstnärliga gestaltningen i Vårberg ska bottna i de grundläggande idéer och värden i området som har byggts upp och som har förvaltats sedan tillkomsten på 1960-talet. 

Sista dag för inlämning av tävlingsförslag är 31 maj och juryns beslut tillkännages i augusti.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer