Teatervagn i förskolan Glavsfjorden

Djurteatervagn med känslor och väder har scen, orkesterdike, gradäng där publiken sitter, sminkloge, garderob och scenmaskineri ­– allt som behövs för att spela teater. Konstnären och arkitekten Elin Strand Ruin har tillsammans med snickerigruppen Madam skapat en verktygslåda för förskolebarn som genom lek kan utveckla sin fantasi och kreativitet.

Förskolan Glavsfjorden är en del av konceptet ”Framtidens förskolor”. I det växande Stockholm behövs nya förskolor. Sisab har utvecklat idén kring förskolor som byggs utifrån en gemensam planlösning. Deras yttre skapas dock av olika arkitekter och varierar därmed beroende på förskolans läge och förutsättningar. I denna process har Stockholm konst bidragit med att få fram konstnärliga gestaltningar som kan utformas i flera versioner och på flera ställen.

Djurteatervagn för Glavsfjorden är Elin Strand Ruins och Madams tredje och sista uppdrag för ”Framtidens förskolor.” Den komplexa gestaltningen med flera beståndsdelar skapades i samarbete med snickerigruppen Madam, som består av Marie Carlsson och Magdalena Marano, två möbelsnickare med examen från Carl Malmstens verkstadsskola (Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet).

Det mobila konstverket med en lätt konstruktion används inomhus. I slutet tillstånd är teatern en oansenlig box med mått 160 x 80 x 120 cm och med naturliga träslag på utsidan. Den kan fraktas ut och in i olika lokaler. När konstruktionen har vecklats ut öppnas istället en färgglad teatervärld med outtömliga möjligheter. Scensidan lyser i rött och gult. Väggarna har olika djurpälsmönster, utförda som tryck direkt på plywood.

Konstnären har till denna vagn skapat flera instrument med fina, lågmälda ljud och sytt kläder som också fungerar för vuxna att svepa sig i. Två lådor i klarrött och gult har fyllts med föremål i respektive färg. Det har blivit små kuriosakabinett för barn som kan fortsätta sitt samlande här.

Scenmaskineriet består av spakar och en ratt som styr ridån. Teatern kan vecklas ut åt olika håll och bilda ett hus, ett S med flera spelplatser eller ett egensinnigt djur med svans.

Elin Strand Ruin, född 1970, är konstnär och arkitekt med ett djupt intresse för en feministisk stadsplanering. Hon jobbar med konst i komplexa stadsutvecklingssammanhang där konst, arkitektur, politik och forskning samverkar. Bland hennes mest kända konstnärliga gestaltningar räknas konstinstallationen Knitting House (2010) – en stickad version av en lägenhet med tre rum och kök på Oslogatan 8 i Husby, My Kitchen (2011) i H+, Helsingborg, The Kitchen of Praxagora (2016) – ett mobilt kök som performativt platsskapande verktyg med syfte att öka kvinnors närvaro i det offentliga rummet i Hallonbergen och det publika konstverket The Kitchen Square (2019) som genomfördes i samarbete med Marabouparkens Konsthall, Balder och Sundbybergs Stad. 

Plats: Rämensvägen 31 A-C, Årsta

Konstprojektledare: Päivi Ernkvist 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer