Tillfällig konsthändelse: En tänkbar trädgård

Stockholm konst initierar ett långsiktigt projekt med syfte att på ett nytt sätt aktivera befintliga offentliga gestaltningar i staden. Första tillfälliga konsthändelsen blir En tänkbar trädgård på Spelbomskans torg.

På inbjudan av Stockholm konst har Laercio Redondo och Birger Lipinski tillsammans skapat en konstnärlig kommentar till de verk som redan finns på Spelbomskans torg och i dess omnejd.

Konstnärerna har i flera år samarbetat i tvärvetenskapliga projekt, där konst, form och arkitektur fått interagera. Deras utgångspunkt i detta fall blev skulpturfontänen Det droppande trädet av Sigrid Fridman (1879–1963). Fridman utbildade sig till skulptör hos bl.a. Antoine Bourdelle i Paris och utförde både mindre skulpturer, främst porträttbyster, och större offentliga verk, som denna gåtfulla strama skulptur.

Ett annat känt verk av Fridman är Kentauren, som först mottogs entusiastiskt men snart väckte debatt och placerades på en undanskymd plats på Observatoriekullen. Även med statyerna av Fredrika Bremer i Humlegården och Ellen Key i Ellen Keys park (vid Jarlaplan) lyckades Sigrid Fridman uppröra samtidens smakdomare. Litteraturkritikern Klara Johansson hörde till hennes främsta vapendragare och försvarade hennes konst i offentliga debatter.

Konstnärsduon Redondo och Lipinski knyter samman Fridmans personliga historia med hennes offentliga verk. De förvandlar den lilla blomsterhandeln på torget till en tillfällig trädgård där Sigrid Fridman, Fredrika Bremer, Ellen Key och Klara Johansson får träffas genom bilder och citat. Kentauren på Observatoriekullen uppmärksammas också. Gestaltningen kompletteras med en fördjupande text som kan läsas på plats. Det historiska sammanhanget kan tolkas i relation till vår egen tid och dagsaktuella debatter och frågor.

Laercio Redondo utbildades vid Konstfack (konst/måleri). Hans skapande kretsar kring vårt kollektiva minne och, många gånger, vår kollektiva glömska. Särskilda händelser relaterade till staden, arkitekturen och historiska representationer utgör ofta startpunkten för hans verk. Redondo har bl.a. ställt ut på Moderna museet i Rio de Janeiro, Dallas Contemporary och Pinakoteket i São Paulo.

Birger Lipinski är inredningsarkitekt och möbelformgivare, även han utbildad vid Konstfack. Han är huvudsakligen verksam som utställningsgestaltare och arbetar gränsöverskridande med konst, form och arkitektur. Frågor rörande historiska lager, arkiv och samlingar utgör grunden. Lipinski har bl.a. samarbetat med Moderna Museet, Scenkonstmuseet och Etnografiska museet i Stockholm, Riksutställningar och flertalet länsmuseer i Sverige.

Dag: 7–8 september, kl. 10:00–16:00 båda dagarna
Plats: Spelbomskans torg vid Stockholms stadsbibliotek
Öppning: lördag 7 september kl. 11.00 av Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst och konstnärerna Laercio Redondo och Birger Lipinski
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer