Konst i Åkeshovs sim- och idrottshall

Anna Renström och Carl Boutard har skapat var sin konstnärliga gestaltning för Åkeshovs sim- och idrottshall. Verken anknyter tematiskt och formmässigt till byggnadens funktion och till dess modernistiska arkitektur.

 

Åkeshovs sim- och idrottshall uppfördes 1959 i en tidstypisk modernistisk arkitektur efter ritningar av Åke E Lindqvist Arkitektkontor. Byggnaden är grönmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att den har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde och inte får förvanskas. 

Konstnären Anna Renström bjöds in att arbeta inomhus på flera väggar och pelare vid entrén. Hennes målningar är utförda på asklaminerade MDF-skivor. Gestaltningens titel Omklädd passar tematiskt till anläggningen. Huvudmotivet är utspridda och hopvikta vardagskläder, något som alla – barn och vuxna, kvinnor och män – kan relatera till. Formerna skiftar från tydligt igenkännbara till kraftfullt reducerade. Mönster och veck skapar en böljande rörelse i en interiör där det monumentala och det intima möts i samma verk. Koloriten i målningarna baseras på byggnadens färgskala. Det handlar om flera nyanser av vitt, grått och grönt samt kontrasterande rosa. Inslag av glada, starka färgnyanser livar upp helheten och väcker upptäckarglädjen hos barn och vuxna. För att inkludera synskadades möjligheter till upplevelsen av konstverket har Anna Renström adderat en bronsrelief, taktilt avläsbar på motstående pelare.

Carl Boutard har i sin tur arbetat med en konstnärlig gestaltning på området precis utanför Åkeshovs sim- och idrottshall. Han har skapat tre platsspecifika, färgstarka skulpturer i lackerat, rostfritt stål som är infogade i ett staket utanför entrén. Verken är synliga när man närmar sig anläggningen. Det abstrakta formspråket korresponderar med byggnadens modernistiska arkitektur.

I gestaltningen binds minimalistisk elegans samman med organisk rikedom. Grundmoduler utgörs av koner i olika storlekar och utföranden. Såväl koner som cirkelformen, som återkommer i verket, är rika på associationer. De kan påminna om megafoner som används i publika evenemang, om gamla godisstrutar och Alvar Aaltos klassiska vaser.

Användningen av endast en modul i olika variationer återspeglas även i verkets titel Mo(der)nism. Det handlar om den universalitet och enhetlighet som präglade modernistiskt konst och arkitektur å ena sidan och om monism – en filosofisk doktrin som utgår ifrån att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag.

Anna Renström, född 1970, utbildades vid Konsthögskolan i Umeå 1993–1998. Hon har en bred erfarenhet av att arbeta med måleri och objekt i olika material. I sin konst växlar hon ofta mellan abstraktioner och realistiska figurationer. Renström har haft flera utställningar i Sverige och utomlands. Hennes verk finns representerade hos flera landsting och kommuner samt hos Statens Konstråd.

Carl Boutard, född 1975, utbildades vid Konstakademien i Reykjavik, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Konsthögskolan i Malmö. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta i olika material och har skapat en rad offentliga gestaltningar. I hans konst avspeglas ofta frågor kring relationen mellan natur och kultur, figuration och abstraktion och mellan avbildning och gestaltning. 

Invigning
Dag: 11 oktober 2019
Tid: Kl. 14.00
Plats: Bergslagsvägen 60, Bromma
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer