Snart är jättarna här

Nu byggs det konst för fullt i Vårberg. Det är den konstnärliga gestaltningen Vårbergs jättar som växer fram på Pelousen nedanför sjukhemmet och i Stråkparken.

Under våren har betonggrunderna kommit på plats för de två skulpturerna och i början av augusti kommer de stora, blå betongblock som de ska byggas upp av, med leverans från Tyskland. I augusti och september påbörjas det intensiva arbetet med att konstruera själva skulpturerna, block för block. Sammanlagt handlar det om 89 block – 84 till den stora skulpturen på Pelousen och fem till den mindre i Stråkparken. De största blocken väger drygt sex ton styck. Från maj till oktober 2020 är båda platserna instängslade byggarbetsplatser.

Den internationella tävlingen om ett konstverk i Vårberg avgjordes i augusti 2018 med den franska konstnären Xavier Veilhan som vinnare. Under snart två år har projektet fördjupats och anpassats till platsen. Flera underleverantörer har knutits till projektet: Snowtrade AB, Nivå Landskapsarkitektur, Y2 Anläggning AB, BB Beton, Looström och Herrljunga Terrazzo.

Konstprojektet är planerat att invigas under hösten 2020.

Kontakt:
Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst
stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320

Frida Cornell, projektledare
frida.cornell@stockholm.se
08-508 31 336

Fler nyheter
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer