Vårbergstävlingen avgjord

Nu är den stora tävlingen Art Competition Vårberg avgjord. Den 30 augusti tillkännager Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård vilket av de fem tävlande bidragen som kommer att realiseras i Vårberg. Bidragen visas för allmänheten från den 23 augusti.

I samband med stadens stora stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen har Stockholm stad avsatt 16 miljoner kronor för ett offentligt konstverk av högsta kvalitet i Vårberg. Tävlingen utlystes internationellt hösten 2017 och fem konstnärer bjöds in att skissa våren 2018. En jury har sedan valt ut vinnaren. Tävlingen är Stockholm stads enskilt största satsning på en offentlig konstnärlig gestaltning.

Torsdagen den 30 augusti kl 14 kungör Karin Wanngård på Kummelholmen resultatet av tävlingen och juryns ordförande Mårten Castenfors berättar om juryns beslut.
Den konstnärliga gestaltningen beräknas vara på plats i oktober 2020.

De fem tävlingsbidragen visas för allmänheten på Kummelholmen, Vårholmsbackarna 120 under perioden 23 augusti–2 september, vardagar kl 12–18, helger kl 11–16.
• Sten, sax, påse – konstnär Kristina Matousch (Sverige)
• Soltidsscener – konstnär Rosa Barba/studio rb (Italien/Tyskland)
• Se bergen – konstnär Ebba Bohlin (Sverige)
• Vårbergs jättar – Xavier Veilhan (Frankrike)
• Värna om stadens andar – Superflex/Schul Landskabsarkitekter (Danmark)

Juryns sammansättning:
• Mårten Castenfors, chef Stockholm konst och Liljevalchs konsthall (juryns ordförande)
• Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, projektchef Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret
• Ernst Billgren, konstnär
• Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst
• Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret
• Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna museet
• Anita Pitcher, konstnär, Vårberg
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer