Fontänen vaknar igen

Våren och värmen har kommit till Stockholm! Den 1 maj vaknar Jeppe Heins vattenpaviljong på Storängstorget från vintervilan. 

Det skulpturala konstverket av den danske konstnären Jeppe Hein invigdes i Norra Djurgårdsstaden för exakt ett år sedan. Den konstnärliga gestaltningen består av ett vattenspel i fyra ringar. Vårt svenska klimat är dock inte lämpligt för vattenkonst året om. Under vintern var fontänen därför avstängd. Verket har också genomgått underhållsarbete. Från och med den 1 maj gör vattenpaviljongen skäl för sitt namn igen. De våta kulisserna, som utgör ett viktigt inslag i torglivet i den växande stadsdelen, kan betraktas på avstånd eller passeras igenom, om man så önskar. 

Fontänen startar varje hel timme från kl. 07:00 till 20:00. Drifttiden under varje heltimme varierar mellan 15, 30 och 45 minuter. Återstående tid av heltimmen är fontänen vilande.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer