​Anita Pettersson

Konstintendent
anita.a.pettersson@stockholm.se
08-508 31 773
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer