​Anna-Karin Ericson

Projektchef
anna-karin.ericson@stockholm.se
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer