Malin Ros Tägtström

Projektsamordnare

malin.ros.tagtstrom@stockholm.se
08-508 31 322
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer