Malin Ros Tägtström

Projektsamordnare
malin.ros.tagtstrom@stockholm.se 
08-508 31 322
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer