Stefan Hagdahl

Chef
stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer